Rug- en Nekscholing

Vele mensen krijgen ooit te maken met  rug- of nekpijn. Vroeger bestond de behandeling uit rust en symptomatische pijnbehandelingen, maar wetenschappelijke studies tonen aan dat een actieve therapeutische revalidatie van rug- en nekaandoeningen noodzakelijk is. Deze leidt tot een snellere genezing en minder herval op langere termijn.