Medical Taping

Enerzijds is er de klassieke vorm van taping waar voornamelijk gebruik wordt gemaakt van niet-elastische, immobiliserende tape. De bedoeling hiervan is bepaalde bewegingen te beperken of volledig te immobiliseren. De klassieke vorm van taping kan zowel preventief als curatief aangewend worden in de verschillende fases van de revalidatie.

Anderzijds is er de meer recente vorm van taping, nl. Kinesiotaping. De zeer elastische tape wordt op een specifieke manier aangebracht en heeft een proprioceptieve invloed ter hoogte van spieren en gewrichten. De tape geeft ook een verbetering van bloed- en lymfecirculatie. Kinesiotaping is zeer populair in de (top)sport, maar kent ook vele andere toepassingsgebieden.

Taping wordt gezien als ondersteuning, als verlengstuk van de therapie.