Rugklachten

Video: zo belangrijk is een goede houding

Je postuur is meer dan een esthetisch visitekaartje: een slechte houding zorgt voor heel wat meer ongemakken dan een stijve nek of pijnlijke schouders.

“Recht je rug, schouders naar achter, kantel je bekken, stop met hangen!” Vandaag de dag zijn de tien geboden gereduceerd tot vier, maar ze zijn er daarom niet minder makkelijk op geworden. Hoe vaak hoor jij immers dat je rechter moet staan of voel je zelf dat je zithouding niet optimaal -maar wel comfortabel- is?

Nu de meeste job bestaan uit ‘achter een computer zitten’ en Whatsapp ons dwingt om ons leven voorovergebogen door te brengen “want ze kunnen zien wanneer ik een bericht gelezen heb en niet antwoord, mama!” is onze houding er niet op vooruitgegaan.

Esthetisch ongemakje, mag je dan wel denken, maar deze TedEd video toont aan dat een slechte houding niet alleen zorgt voor fysieke, maar ook voor emotionele stabiliteit. Een verkeerde houding kan bovendien gelinkt worden aan spanningshoofdpijn en vermoeidheid.

 

2 gedachten over “”

 1. Keywords
  Kinesitherapeuten, Therapeuten, Therapie, Therapeut, Revalidatie, Relaxatie, Sportkinesitherapie, Sportkiné, Manuele therapie, Spierklachten, Gewrichtsklachten, Kinepraktijk, Kinesist, Kinesitherapie, Kinesitherapeut, Bewegingsanalyse, Bewegingsmanagement, motorische revalidatie, medische trainingstherapie, rugschool, Algemene kinesitherapie, Relaxatietherapie, Ademhalingstherapie, Ganganalyse, Orthesen, Rugklachten, Rugpijn, Kine, Sportfysiotherapie, Massage, Krachttraining, Sportvoeding, Postoperatieve kinesitherapie, personal training, Fysiotherapeut, Sportkinesist, Kinesiotaping, Rugscholing, persoonlijke begeleiding, KINESITHERAPIE, Sportrevalidatie, rug- en nekscholing, Personal Training, Ademhalingskine, Stabilisatietraining, Ademhalingstherapie, Relaxatietherapie, Blessure preventie, Diestbrug, Diest, brug, Veltem, Herent, Winksele, Meerbeek, Bertem, Everberg, Kortenberg, Erps-Kwerps,

  Geliked door 1 persoon

  1. Privacy Policy – ifv GDPR

   Op deze website voldoen wij een de nieuwe privacy-wetgeving van 25 mei 2018.

   Kinepraktijk Diestbrug hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
   Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
   Kinepraktijk Diestbrug houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

   Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.
   Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
   Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
   Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
   Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
   Als Kinepraktijk Diestbrugs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
   Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten:
   Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Kinepraktijk Diestbrug verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
   Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces
   Welke persoonsgegevens zijn dit?

   Voornaam
   Familienaam
   Adres
   Telefoonnummer
   E-mailadres
   Geslacht
   Geboortedatum
   Rijksregisternummer
   Mutualiteitsgegevens
   Deze kunnen aangevuld worden ifv het lestel met sport, hobby en beroepssituatie. En verder houden we ook eventuele familiale relaties bij tussen patiënten.
   Uw persoonsgegevens worden door Kinepraktijk Diestbrug opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de behandelingsduur en de wettelijke bewaartermijn.
   Bij de kinesitherapeut is dit in een erkend softwarepakket, Fysionotes.

   Uw persoonsgegevens worden door Kinepraktijk Diestbrug opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
   – Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
   Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
   Binnen de EU
   Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
   Minderjarigen
   Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
   Bewaartermijn
   Kinepraktijk Diestbrug bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
   Beveiliging
   Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

   Alle personen die namens Kinepraktijk Diestbrug van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
   We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
   We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
   Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
   We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
   Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
   Rechten omtrent uw gegevens
   U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
   Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

   Klachten
   Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
   Vragen
   Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: