Gezondheid, Kinesitherapie, Pijn, Spieren

SPIERPIJN VERSUS PIJN: WAT IS HET VERSCHIL

Er zijn veel voordelen om te trainen, bijvoorbeeld voor een beter fysiek en mentaal welzijn. Er kan echter ook wat lichamelijk ongemak zijn verbonden aan trainingsactiviteiten als gevolg van ‘de druk’ die op het lichaam wordt uitgeoefend.

Wanneer je ongemak ervaart, is het belangrijk om het verschil te begrijpen tussen aan inspanning gerelateerde spierpijn en pijn. Spierpijn is een gezond en te verwachten gevolg van beweging. Pijn kan wijzen op letsel. Maar pijn is persoonlijk en de mate van letsel is niet altijd gelijk aan de mate van pijn. Ook hebben verschillende mensen een andere pijngrens. Het begrijpen van pijn helpt de pijn te beheersen.

Individuele activiteitsdrempel

Om fysiek te verbeteren, moet je lichaam op een passend niveau worden getraind. Dat is uw individuele activiteitsdrempel. Het lichaam van elke persoon heeft een andere activiteitsdrempel afhankelijk van vele factoren, zoals leeftijd, basiskracht en participatieniveau. Tegen de drempel trainen kan spierpijn tot gevolg hebben.

Het overschrijden van uw drempelwaarde zal pijn veroorzaken. Een belangrijk voordeel van oefening, wanneer dit op de juiste manier wordt gedaan, is dat deze drempel geleidelijk zal toenemen. Wanneer een persoon bijvoorbeeld begint te lopen, kan zijn veilige drempel 5 minuten lopen. Na enkele weken van progressieve verhogingen kan de drempel stijgen tot 20-30 minuten. Om uw trainingswinst te maximaliseren en het letselrisico te minimaliseren, is het belangrijk om realistisch te zijn over uw activiteitsdrempel en om onderscheid te kunnen maken tussen gematigde en te verwachten spierpijn en pijn.

Spierpijn

Na activiteit piekt de spierpijn meestal 24-72 uur na de activiteit. Dit is het gevolg van kleine, veilige schade aan spiervezels en wordt Delayed Onset Muscular Soreness (DOMS) genoemd. Vrij vertaald: uitgestelde spierpijn. Gedurende deze tijd kunnen uw spieren gevoelig zijn om aan te raken en zich strak en pijnlijk voelen. Beweging kan aanvankelijk ongemakkelijk zijn, maar het bewegen en voorzichtig rekken van je spieren zal de pijn verminderen.

Tijdens de periode van een paar dagen dat je spierpijn ervaart, zou je kunnen overwegen om alternatieve oefeningen uit te voeren om je pijnlijke spieren een kans te geven om te herstellen terwijl je andere spieren versterkt.

Deze tabel geeft de belangrijkste verschillen aan tussen spierpijn en pijn

 SpierpijnPijn
Type ongemakGevoelig bij aanraking spieren. Vermoeid, brandend gevoel tijdens trainen. Strak en pijnlijk in rustStekende, scherpe pijn tijdens rust en trainen
OntstaanTijdens trainen of 24-72 uur na de activiteitTijdens trainen of binnen 24 uur nar trainen
Duur2-3 dagenKan blijven bestaan als het niet wordt onderzocht
LocatieSpierenSpieren of gewrichten
Verbetering doorRekken, rustig bewegen metvoldoende rust en herstelIjs, rust en meer bewegen (behalve bij ernstige blessures)
Verergering doorStil zittenContinue activiteit na voldoende rust en herstel
Passende actieKom weer in beweging na voldoende rust en herstel, maar overweeg een andere activiteit voordat je terugkeert naar je activiteit die de spierpijn gaf.Maak een afspraak met de kinesitherapeut als de pijn extreem is of langer dan 1-2 weken aanhoudt.

Pijn

In tegenstelling tot spierpijn kunt u pijn ervaren tijdens of na het uitvoeren van oefeningen. Dit kan scherp aanvoelen. Deze pijn kan blijven hangen zonder volledig weg te gaan, misschien zelfs na een periode van rust. Dit kan wijzen op een blessure. Gewoon door blijven trainen, kan het probleem verergeren. Als u denkt dat uw pijn extreem is of niet verdwijnt na 7-10 dagen, dient u een kinesitherapeut te raadplegen.

Hoe een kinesitherapeut kan helpen

Een kinesitherapeut kan een waardevolle hulpbron voor je zijn tijdens je hele training. Voordat u begint met een trainingsroutine, kan uw kinesitherapeut een verscheidenheid aan pre-activiteitsbeoordelingen uitvoeren om te bepalen hoe geschikt uw lichaam is voor training. Op basis hiervan kan uw kinesitherapeut ook specifieke oefeningen aanbevelen die u het beste voorbereiden op uw gewenste activiteiten. Samen bespreekt u ook de beste strategieën voor het starten en uitvoeren van bewegingsactiviteiten terwijl je je kans om geblesseerd te raken tot een minimum beperkt.

Mocht in een ongelukkige situatie toch een blessure ontstaan, zal uw kinesitherapeut direct helpen bij uw herstel. Zij zullen helpen bij het controleren van de pijn, identificeren en aanpakken van alle factoren die mogelijk hebben bijgedragen aan uw letsel om verdere problemen te voorkomen en geven specifieke aanbevelingen met betrekking tot re-integratie in oefeningen, indien van toepassing.

Kinesitherapeuten behandelen chronische pijn door beweging, hands-on zorg en patiëntenvoorlichting. De wetenschap beveelt kinesitherapie aan boven pijnmedicatie om pijn te behandelen.

Kinesitherapie

RAAD VAN STATE GEEFT KINESITHERAPEUTEN GELIJK

Afbeeldingsresultaat voor RAAD VAN STATE GEEFT KINESITHERAPEUTEN GELIJK

De Raad van State geeft beroepsorganisatie Axxon gelijk in zijn procedure tegen het RIZIV omtrent het tariefakkoord van 2016 en 2017.


In zijn Arrest van 7 februari 2019 vernietigt de Raad van State de artikelen 11 en 12 van de “Overeenkomst voorgesteld door het Verzekeringscomité voor de kinesitherapeuten [de M17]”, aangenomen door het RIZIV op 27 februari 2017 en de punten 2.1 tot 2.3 van de omzendbrief 2017/01 van het RIZIV aan de kinesitherapeuten van 10 maart 2017.

Bovenstaande artikelen gaan over de wijze van toetreden tot het tariefakkoord voor 2017 (de Overeenkomst M17) en de vaststellingen van het quorum van 60 % met de eraan gekoppelde gevolgen.

Volgens de Raad van State kon de overeenkomst uit 2015 NIET stilzwijgend verlengd worden in 2016. Dit heeft tot gevolg dat de bepalingen van het quorum en de eraan gekoppelde verminderde terugbetaling van 25 % aan patiënten van gedeconventioneerde collegae in 2016 onterecht was.

Hetzelfde geldt voor de Overeenkomst M17. De nietigverklaring van de artikelen 11 en 12 van deze overeenkomst en de punten 2.1 tot 2.3 van de Omzendbrief van 10 maart 2017 heeft eveneens tot gevolg dat patiënten van gedeconventioneerde collega’s onterecht 25 % minder werden terugbetaald tegenover patiënten van geconventioneerde kinesitherapeuten. Deze onwettigheid vloeit voor uit de Art. 45, 49 en 51 van de GVU-wet.

Voor Axxon was een stilzwijgende verlenging van het tariefakkoord van 2015 in 2016 een duidelijke foutieve interpretatie van de overheid. Axxon gaat zich de komende dagen, samen met Ann Dierickx en Filip Vandermauten (Dewallens & partners), de advocaten van Axxon, beraden over de volgende te nemen stappen. Door de discriminatie in terugbetaling hebben gedeconventioneerde kinesitherapeuten patiënten misgelopen wat inkomstenderving tot gevolg had. Bovendien kunnen de patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten voor de jaren 2016 en 2017 hun tekort aan 25 % terugbetaling terugvorderen van de overheid!

De overheid (het RIZIV) moet dit arrest openbaar maken, samen met de vernietigende artikels samengevat in de besluiten. Bovendien is het RIZIV veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten van € 400 en moet ze de winnende partijen € 700 betalen!

Hopelijk kan dit arrest Minister De Block (Open Vld) op andere gedachten brengen om het wetsvoorstel van kamerlid Nathalie Muylle (CD&V) en het amendement op de kwaliteitswet (zie tweede punt van deze Nieuwsbrief) van kamerleden Catherine Fonck (cdH) en Yoleen Van Camp (N-VA) te steunen. Zo kan uiteindelijk na 54 jaar een einde komen aan de patiëntonvriendelijke maatregel: de opheffing van de discriminatie in terugbetaling tussen een geconventioneerde en gedeconventioneerde kinesitherapeut.

De discriminatie in terugbetaling tussen kinesitherapeuten, maar ook met andere zorgverstrekkers blijft voor Axxon een pure aanfluiting van de artikelen 10 en 11 van de Belgische Grondwet waarin respectievelijk het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel bepaald worden.

Overeenkomstig artikel 10 van de Grondwet zijn de Belgen gelijk voor de wet. Artikel 11 van de Grondwet bepaalt dat het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden zonder discriminatie moet worden verzekerd.

Het wegwerken van bestaande discriminaties, zowel voor de terugbetaling van patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten als tussen kinesitherapeuten, artsen en tandartsen is voor Axxon een belangrijk strijdpunt in de aanloop naar de volgende verkiezingen!