Blog

BPPV

BENIGNE PAROXYSMAL POSITIONAL VERTIGO (BPPV)

OORZAAK BPPV

Benigne Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) wil zeggen een goedaardige, aanvalsgewijze, positieafhankelijke draaiduizeligheid. BPPV wordt veroorzaakt door losgebroken oorsteentjes. Deze oorsteentjes van kalkzout calciumcarbonaat (statoliet) bevinden zich in het utriculum, een gedeelte van het binnenoor, en rusten hier in een gelatineuze massa op zintuigharen. Buiging van de zintuigharen informeert de hersenen over evenwicht en positie. De oorsteentjes kunnen losraken door een infectie, een hoofdtrauma of door degeneratie van het binnenoor bij het ouder worden en zich verplaatsen tot in een van de halfcirkelvormige kanalen. Normaal worden deze kanalen alleen geprikkeld door beweging van het hoofd. 
BPPD wordt dus veroorzaakt door oorsteentjes in een deel van het binnenoor waar ze niet horen te zitten en waar ze duizeligheidsklachten geven bij bepaalde hoofdbewegingen.

KENMERKEN VAN BPPV

Kenmerken van BPPD zijn draaiduizeligheid, aanwezig enkele seconde na het maken van een specifieke beweging van het hoofd, zoalsvoorover buigen, omrollen in bed of naar boven kijken.De duizeligheid duurt meestal niet langer dan een minuut en is vaak aanwezig in lig. Dit is een kenmerkend verschil van BPPV met andere vormen van duizeligheid.
 

OMGAAN MET BPPD

Als u te maken krijgt met BPPD kunnen enkele aanpassingen in uw dagelijkse activiteiten ervoor zorgen dat de klachten zo minimaal mogelijk aanwezig zijn. Gebruik ’s nachts twee of meer kussens. Voorkom slapen op de “aangedane” zijde. Stap ’s ochtends rustig uit bed en blijf voor het uit bed stappen een minuutje op de randje van het bed zitten. Voorkom vooroverbuigen om iets op te pakken en het hoofd te ver naar achteren buigen om bijvoorbeeld naar het plafond te kijken. Wees bijvoorbeeld voorzichtig als uw haar gewassen wordt bij de kapper.
 

BELOOP BPPV

Bij één op de drie patiënten keert de BPPV weer terug binnen het eerste jaar na de behandeling. Binnen vijf jaar is dit zelfs het geval bij 50%. Mocht de BPPV weer terugkeren, neemt u dan weer contact op met uw fysiotherapeut. Deze zal u dan behandelen met de hiervoor beschreven Epley manoeuvre, gevolgd door de thuisoefeningen. Belangrijk om te weten is dat BPPV dat de verschijnselen op den duur vanzelf verdwijnen. De verschijnselen hebben de neiging om plotseling op te komen en weer even plotseling te verdwijnen. Desondanks hebben verschillende vormen van behandelen en oefentherapie hun effectiviteit bewezen. Binnen het MTC maken wij gebruik van deze technieken om u op deze manier zo snel en goed mogelijk van uw klachten te verlossen.

BEHANDELING BPPD

BPPD is een veroorzaker van duizeligheid die vaak goed te behandelen is. 

Voorbereiding:
In verband met eventuele duizeligheid is het prettig dat er iemand meegaat om u te brengen en halen. De meeste mensen voelen zich na het onderzoek weer prima, maar soms kan een onaangenaam gevoel of duizeligheid nog even aanhouden. 

Test en Manoeuvre
De behandeling start met de Dix-Hallpike test. Deze test wordt uitgevoerd om vast te stellen of de aandoening BPPD aanwezig is. De Dix-Hallpike test wordt ook wel de kiep-proef genoemd. Tijdens de Dix-Hallpike test gaat u eerst op de behandelbank zitten en daarna helpt de fysiotherapeut u om zo snel mogelijk te gaan liggen. Als u bij de Dix-Hallpike test duizeligheidsklachten ervaart en de fysiotherapeut daarnaast bepaalde oogbewegingen ziet, wordt de Modified Epley manoeuvre of de Modified Semont Manoeuvre toegepast. Hierbij helpt de fysiotherapeut u een aantal draaiingen te maken met uw hoofd om de oorsteentjes te verplaatsen van een gevoelig deel van het oor naar een minder gevoelige plaats, waar ze geen klachten meer geven.

Na de behandeling
Wacht na de behandeling 10 minuten voordat u naar huis gaat en rijd niet zelf naar huis! De eerste 2 nachten na de behandeling moet u half rechtop slapen (in een hoek van 45°). Zet daarvoor het hoofdeinde van bed omhoog of leg extra kussens onder uw hoofd. De eerste 2 dagen na de behandeling moet u proberen om uw hoofd rechtop te houden. Ga daarom niet naar de tandarts of kapper en probeer bukken en omhoog kijken, te vermijden.
Hier kunt u deze instructies nalezen of downloaden.

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

DE MANOEUVRES


Modified Epley manoeuvre

Uitvoering
Instructies voor linker oor Posterior Canal (PCBPPV)

  1. Zit op bed met hoofd gedraaid naar links. Een kussen ligt zodanig op bed dat in ruglig het kussen onder de schouders ligt.
  2. Ga snel op de rug liggen met het hoofd blijvend gedraaid naar links. Het hoofd ligt achterover doordat de schouders op het kussen liggen. Het linker oor ligt dus onder. Wacht 30 seconden.
  3. Draai het naar rechts zonder het hoofd op te tillen. Wacht 30 seconden.
  4. Draai het lichaam en hoofd nog 90 graden verder naar rechts en wacht 30 seconden.
  5. Kom vanaf de rechter zijde snel tot zit.

Herhaal deze manoeuvre 3 maal per dag totdat u 24 uur lang geen houdingsbepaalde duizeligheid meer ervaart.

Modified Semont

Uitvoering
Instructies voor linker oor Posterior Canal (PCBPPV)

  1. Zit rechtop met het hoofd 45 graden gedraaid naar rechts.
  2. Val snel op de linker zijde zodat uw hoofd achter het linker oor het bed raakt. Wacht 30 seconden.
  3. Draai hoofd en romp met een snelle beweging naar de andere zijde zodat uw hoofd op de rechter voorzijde komt te rusten. Wacht 30 seconden.
  4. Kom tot zit.

Herhaal deze manoeuvre 3 maal per dag totdat u 24 uur lang geen houdingsbepaalde duizeligheid meer ervaart.
 


Deze manoeuvres hebben tot doel het verplaatsen van de oorsteentjes naar een minder gevoelige locatie. Opeenvolgende bewegingen worden met het hoofd gemaakt. Waarbij iedere beweging 30 seconden wordt aangehouden. De tekeningen zijn uitsluitend illustratief. De manoeuvres worden aangeleerd onder begeleiding van een fysiotherapeut. Na drie dagen kan worden gestart met de thuisoefeningen.

DE THUISOEFENINGEN

De Epley manoeuvre is effectief bij 80% van de BPPD patiënten. Als deze methode niet heeft geholpen dan kunt u onder begeleiding van uw fysiotherapeut overgaan op de thuisoefeningen van Brandt-Daroff (effectief bij 95 %). Ook bij mensen waarbij de klachten na enige tijd weer terugkeren worden de thuisoefeningen voorgeschreven om verdere terugkeer van de klachten te voorkomen.

Brandt-Daroff Thuisoefeningen

Bij deze oefeningen is het belangrijk dat zij goed worden uitgevoerd. Uw fysiotherapeut informeert u over de de uitvoering en de frequentie.

Positie 1. U begint zittend op de rand van het bed. Blijf voordat u begint even rustig zitten gedurende 30 sec.
Positie 2. Ga van zit naar lig de linkerzij. Belangrijk is dat u deze beweging snel, binnen twee seconden, uitvoert. Houdt het hoofd een halve slag gedraaid. Doe bijvoorbeeld net alsof u iemand aankijkt die ongeveer een meter van uw bed vandaan staat. Houdt deze houding, ook het gedraaide hoofd, 30 seconden aan.
Positie 3. Ga na 30 seconden weer rechtop zitten. Blijf 30 seconden rechtop zitten
Positie 4. Ga van zit naar lig op de rechterzij. Belangrijk is dat u deze beweging snel, binnen twee seconden, uitvoert. Houdt het hoofd een halve slag gedraaid. Doe bijvoorbeeld net alsof u iemand aankijkt die ongeveer een meter van uw bed vandaan staat. Houdt deze houding, ook het gedraaide hoofd, 30 seconden aan.

Hoe vaak moet u de oefeningen doen
U doet de oefeningen twee weken lang, drie maal per dag.
De cyclus van positie 1 naar 2, naar 3 , naar positie 4 en weer terug naar positie 1 neemt ongeveer twee minuten in beslag. Want 4 maal 30 seconden = 2 minuten. Deze cyclus vijf maal herhalen. 
In de meeste gevallen hebben de oefeningen na 10 dagen effect. De klachten zullen dan vrijwel verdwenen zijn.

TijdAantal herhalingenDuur
Ochtend510 minuten
Middag510 minuten
Avond510 minuten
Referentie:
Brandt T, Daroff RB. Physical therapy for benign paroxysmal positional vertigo. Arch Otolaryngol 1980 Aug;106(8):484-485.
Epley JM. The canalith repositioning procedure: For treatment of benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg 1992 Sep;107(3):399-404.
Hain TC. , Benign Paroxysmal Positional Vertigo(BPPV), http://www.american-hearing.org
Levrat E, van Melle G, Monnier P, Maire R., Efficacy of the Semont maneuver in benign paroxysmal positional vertigo.,Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2003 Jun;129(6):629-33.
Radtke A, Neuhauser H, von Brevern M, Lempert T. A modified Epley’s procedure for self-treatment of benign paroxysmal positional vertigo.,Neurology 1999;53:1358–1360.
Radtke A., M. von Brevern, K. Tiel-Wilck, A. Mainz-Perchalla, H. Neuhauser and T.Lempert, procedure Self-treatment of benign paroxysmal positional vertigo: Semont maneuver vs Epley, Neurology 2004;63;150-152 
The study shows that self-treatment with MEP is more effective to abolish PC-BPPV within 1 week compared with self-treatment with MSM. Whereas BPPV resolved in 95% of patients who applied MEP, MSM cured only 58% of patients.
© 2014 | Koware
Video

Movie Time

For the past 30 years, everything we thought we knew about food and exercise is dead wrong. FED UP is the film the food industry doesn’t want you to see. From Katie Couric, Laurie David (Oscar winning producer of AN INCONVENIENT TRUTH) and director Stephanie Soechtig, FED UP will change the way you eat forever.
That Sugar Film is a 2014 Australian documentary starring and directed by Damon Gameau. The film looks at hidden sugar in foods and the effect it can have on the human body.
The film follows Gameau’s experiment on himself, changing from his normal diet containing no refined sugar, to a ‘health-conscious’ diet low in fat but high in sugar, equivalent to 200 grams (40 tsp) of sugar per day. As a result, Gameau gained weight, grew lethargic, and developed fatty liver disease. The sugar diet was selected such that his calorie intake was not increased from his normal diet.
Interviews with experts attribute this change to the high level of sugar he is ingesting, and in particular suggest that fructose may be the main culprit. It is suggested that artificial sweeteners may be no better.
The viewers are introduced to the “bliss point”, a term coined in the 1960s which applies here to the amount of sugar you can add to a food to make it optimally desirable. Adding more sugar beyond the “bliss point” leads to significant drop in desirability.
Following the experiment, he returned to his previous diet, and the ill effects are largely and quickly reversed.
Kinesitherapie

RAAD VAN STATE GEEFT KINESITHERAPEUTEN GELIJK

Afbeeldingsresultaat voor RAAD VAN STATE GEEFT KINESITHERAPEUTEN GELIJK

De Raad van State geeft beroepsorganisatie Axxon gelijk in zijn procedure tegen het RIZIV omtrent het tariefakkoord van 2016 en 2017.


In zijn Arrest van 7 februari 2019 vernietigt de Raad van State de artikelen 11 en 12 van de “Overeenkomst voorgesteld door het Verzekeringscomité voor de kinesitherapeuten [de M17]”, aangenomen door het RIZIV op 27 februari 2017 en de punten 2.1 tot 2.3 van de omzendbrief 2017/01 van het RIZIV aan de kinesitherapeuten van 10 maart 2017.

Bovenstaande artikelen gaan over de wijze van toetreden tot het tariefakkoord voor 2017 (de Overeenkomst M17) en de vaststellingen van het quorum van 60 % met de eraan gekoppelde gevolgen.

Volgens de Raad van State kon de overeenkomst uit 2015 NIET stilzwijgend verlengd worden in 2016. Dit heeft tot gevolg dat de bepalingen van het quorum en de eraan gekoppelde verminderde terugbetaling van 25 % aan patiënten van gedeconventioneerde collegae in 2016 onterecht was.

Hetzelfde geldt voor de Overeenkomst M17. De nietigverklaring van de artikelen 11 en 12 van deze overeenkomst en de punten 2.1 tot 2.3 van de Omzendbrief van 10 maart 2017 heeft eveneens tot gevolg dat patiënten van gedeconventioneerde collega’s onterecht 25 % minder werden terugbetaald tegenover patiënten van geconventioneerde kinesitherapeuten. Deze onwettigheid vloeit voor uit de Art. 45, 49 en 51 van de GVU-wet.

Voor Axxon was een stilzwijgende verlenging van het tariefakkoord van 2015 in 2016 een duidelijke foutieve interpretatie van de overheid. Axxon gaat zich de komende dagen, samen met Ann Dierickx en Filip Vandermauten (Dewallens & partners), de advocaten van Axxon, beraden over de volgende te nemen stappen. Door de discriminatie in terugbetaling hebben gedeconventioneerde kinesitherapeuten patiënten misgelopen wat inkomstenderving tot gevolg had. Bovendien kunnen de patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten voor de jaren 2016 en 2017 hun tekort aan 25 % terugbetaling terugvorderen van de overheid!

De overheid (het RIZIV) moet dit arrest openbaar maken, samen met de vernietigende artikels samengevat in de besluiten. Bovendien is het RIZIV veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten van € 400 en moet ze de winnende partijen € 700 betalen!

Hopelijk kan dit arrest Minister De Block (Open Vld) op andere gedachten brengen om het wetsvoorstel van kamerlid Nathalie Muylle (CD&V) en het amendement op de kwaliteitswet (zie tweede punt van deze Nieuwsbrief) van kamerleden Catherine Fonck (cdH) en Yoleen Van Camp (N-VA) te steunen. Zo kan uiteindelijk na 54 jaar een einde komen aan de patiëntonvriendelijke maatregel: de opheffing van de discriminatie in terugbetaling tussen een geconventioneerde en gedeconventioneerde kinesitherapeut.

De discriminatie in terugbetaling tussen kinesitherapeuten, maar ook met andere zorgverstrekkers blijft voor Axxon een pure aanfluiting van de artikelen 10 en 11 van de Belgische Grondwet waarin respectievelijk het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel bepaald worden.

Overeenkomstig artikel 10 van de Grondwet zijn de Belgen gelijk voor de wet. Artikel 11 van de Grondwet bepaalt dat het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden zonder discriminatie moet worden verzekerd.

Het wegwerken van bestaande discriminaties, zowel voor de terugbetaling van patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten als tussen kinesitherapeuten, artsen en tandartsen is voor Axxon een belangrijk strijdpunt in de aanloop naar de volgende verkiezingen!

Parkinson

PARKINSONNET STIMULEERT PARKINSONPATIENT OM MEER TE GAAN BEWEGEN

Afbeeldingsresultaat voor parkinson bewegenParkinsonpatiënten die worden gestimuleerd om meer te bewegen worden fitter zonder dat het aantal valincidenten toeneemt. Dat schrijven de Nederlandse onderzoekers Marlies van Nimwegen en Arlène Speelman in een artikel in de British Medical Journal. Beide onderzoekers van het UMC St Radboud promoveren op 6 maart op onderzoek naar de effecten van sporten bij Parkinsonpatiënten.

Bijna zeshonderd mensen met Parkinson namen deel aan de ParkFit studie. De patiënten werden door het lot verdeeld over een groep die alleen gespecialiseerde fysiotherapie kreeg en een groep die (naast deze gespecialiseerde fysiotherapie) ook werd gestimuleerd om meer te gaan bewegen (het ParkFit programma). Alle patiënten werden gedurende twee jaar begeleid. Het onderzoek laat geen verschil zien in de hoeveelheid dagelijkse activiteit van beide groepen patiënten. Wel blijkt dat patiënten in de ParkFit groep vaker sporten, dat zij fitter zijn en dat dit veilig was, dus zonder een toename van valincidenten. Op basis van het onderzoek adviseert de landelijke organisatie van gespecialiseerde Parkinson zorgverleners (ParkinsonNet) aan Parkinsonpatiënten om méér te gaan bewegen als dat mogelijk is. Om valincidenten te voorkomen is het belangrijk dat de patiënt daarbij goed wordt begeleid, bijvoorbeeld door een ParkinsonNet fysiotherapeut. Vanuit het UMC St Radboud is vervolgonderzoek opgezet om met intensievere trainingsvormen te kijken naar de effecten van sporten op het brein van Parkinson patiënten.

Bijscholing

Het LEUVENS ALGOLOGISCH CENTRUM (LAC) organiseert symposium: Een kinesitherapeutische aanpak bij complex regionaal pijnsyndroom (CRPS)

CRPS (Complex Regionaal Pijnsyndroom) is een ernstige en pijnlijke aandoening , voorheen gekend onder Sudeck dystrofie, posttraumatische dystrofie. Het vroegtijdig herkennen van de symptomen is essentieel en als kinesitherapeut heb je een centrale rol te spelen in de behandeling.

Vertrekkend vanuit recent wetenschappelijk onderzoek geven we je meer inzicht in de onderliggende pathofysiologie en maken we de link naar de gepaste  kinesitherapeutische behandeltechnieken. Het gebruik van Graded Motor imagery (o.a. spiegeltherapie), belang van herstellen lichaamsschema en specifieke hand-on technieken worden uitgelegd en samen uitgevoerd.

Chronische pijnen

CVS, burn-out en andere onbegrepen ziektes: waarom keert ons lijf zich plots tegen ons?

Je sukkelt met langdurige moeheid, chronische nek- en rugpijnen, spijsverteringsklachten of andere uitputtingssyndromen en je huisarts vertelt je steevast dat er lichamelijk niets mis met je is? ‘Je lichaam probeert je wel degelijk iets te vertellen’, zegt dokter Kris Van Kerckhoven. ‘Pas als je ernaar luistert, kan je jezelf genezen.’

 

CVS, burn-out en andere onbegrepen ziektes: waarom keert ons lijf zich plots tegen ons?

© iStock

 

Plots ben je op. Je voelt je moe, zo moe. Compleet uitgeput, mentaal en fysiek, zonder een directe aanleiding. Je ervaart onverklaarbare nek- en rugklachten, spijsverteringsproblemen, concentratiestoornissen, hoofdpijn, je kan geen licht of lawaai meer verdragen… Vreemd genoeg is er op scans en echo’s niets te zien. Ook bloedtests tonen geen noemenswaardige problemen aan. Wat is er in hemelsnaam aan de hand? Naar de fysiotherapeut, dan? De osteopaat, fasciatherapie… De kosten lopen op en op de koop toe verklaart het controleonderzoek van het ziekenfonds je perfect geschikt voor de arbeidsmarkt. In werkelijkheid kan je nauwelijks je veters strikken…

Waarom keert je lijf zich plots tegen jou zonder dat er een oorzaak lijkt te zijn? Al wie ooit met uitputtingsziektes als het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), fibromyalgie, burn-out, chronische hyperventilatie, tinnitus, prikkelbare darmsyndroom of spastische colon te maken kreeg, breekt er zich onophoudelijk het hoofd over. Het maakt patiënten gefrustreerd, onbegrepen en machteloos. Niemand krijgt immers graag te horen dat zijn ziekte onder de noemer “Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten” (SOLK) valt. Door sommige huisartsen worden ze zelfs weggestuurd met de woorden ‘het zal de stress wel zijn’. Of nog erger, ‘het zit tussen je oren.’

Moeten we er dan van uitgaan dat SOLK-klachten een lichamelijke uiting zijn van een psychisch probleem? ‘Hoegenaamd niet’, zegt Kris Van Kerckhoven, huisarts en adviserend geneesheer bij een onafhankelijk ziekenfonds. Van Kerckhoven krijgt in zijn praktijk geregeld te maken met onverklaarbare moeheid, pijnen en ontstekingen. In zijn boek ‘Altijd moe & chronische pijn?’ legt hij uit waarom de symptomen niet het gevolg zijn van psychische problemen, maar wel van onderliggende emoties die niet worden erkend. ‘Het onderscheid tussen beide is belangrijk’, legt hij uit. ‘Wanneer ik bijvoorbeeld begin te blozen in een sociale situatie, dan reageert mijn lichaam op een emotie. Dat is niet psychisch. Hoe meer ik me zorgen maak en in mijn psyche aandacht geef aan dat blozen, hoe erger het wordt. De oorzaak is emotioneel en wordt niet aangestuurd vanuit de psyche. Dat laatste is het nieuwe brein, terwijl de emotie ontspruit uit het oeroude reptielenbrein.’

Blozen is gelukkig nog iets onschuldigs, maar chronische pijn, prikkelbaarheid of angst en vermoeidheid zijn dat niet. Volgens Van Kerckhoven zijn ook die klachten een uiting van emoties die vaak vast komen te zitten in het onderbewuste. Blijven ze daar omdat je ze opkropt, inslikt of onderdrukt, dan kunnen ze lichamelijke programma’s in het limbische systeem (het gebied waar geest en lichaam samenkomen en dat pijn, emotie en stemming regelt) in de hersenen verstoren en een toxisch effect hebben op het lichaam met alle gevolgen van dien.

De oorzaak van de klachten zit dus wel degelijk tussen de oren, maar niet volgens de Freudiaanse filosofie. De ziektesyndromen zijn niet het gevolg van haperingen in de psyche, die zich vaak in het verleden situeren, maar gerelateerd aan het leven van de patiënt in het hier en nu.

SOLK-klachten hebben allerlei verschillende symptomen, maar volgens uw theorie zijn het verschijningsvormen van hetzelfde probleem als je naar de oorzaak kijkt. Wat bepaalt dan of je CVS of prikkelbare darmsyndroom krijgt, en bijvoorbeeld geen burn-out, tinnitus of depressie?

Van Kerckhoven: ‘Een mens is geen machine. Verschillende reacties van ons lichaam worden bepaald door verschillen in onze voorgeschiedenis, onze individuele levensomstandigheden en erfelijke sterktes en zwaktes. Zet 100 CVS- of fibromyalgiepatiënten naast elkaar en je zal zien dat er geen twee dezelfde klachten hebben. Dat geldt trouwens ook voor andere diagnoses. Als wij allemaal dezelfde smaakpapillen hebben op onze tong, hoe komt het dan dat ik graag frieten eet en jij pannenkoeken?’

U heeft het ook niet begrepen op het etiket ‘SOLK’ omdat volgens u de lichamelijke klachten wel degelijk somatisch verklaard kunnen worden, namelijk door een chronische overactiviteit van de HPA-as (hypothalamus-hypofyse-bijnier-as) met bijnieruitputting en autonome disfunctie als gevolg. Maar waarom zijn er dan geen aantoonbare specifieke biomarkers te herkennen in het lichaam?

Van Kerckhoven: ‘De biomarkers zijn er wel degelijk, in de vorm van cortisol en adrenaline. Maar aangezien de klachten onbewust gestuurd worden vanuit onze oude hersenen en de stressrespons een hele normale respons is, zijn er geen afwijkingen in het bloed te vinden. Wanneer de normale stressrespons echter langdurig aanhoudt, komt het lichaam in een chronische alarmfase, waardoor er op verschillende vlakken uitputtingsproblemen kunnen ontstaan.’

‘Het stresshormoon cortisol is fundamenteel het belangrijkste hormoon dat onze immuniteit aanstuurt. Daarom zijn er bij sommige patiënten aantoonbare immuniteitsafwijkingen. De voortdurende “alarmfase” gaat ook gepaard met spierspanning. Op termijn zal een continue spierspanning zorgen voor spierpijnen, krampen, nek-, schouder- en ruglast, spanningshoofdpijn, slapeloosheid enz. Hoe langer de ziekte duurt, hoe meer biomarkers kunnen gaan afwijken. Voor mij is die slapeloosheid dus een zogenaamde biomarker voor chronische emotionele stress.’

Professor Guy T’Sjoen, hoofd van de dienst Endocrinologie en Stofwisselingsziekten van het UZ Gent, zegt dat bijnieruitputting niet bestaat. In de hele wetenschappelijke literatuur zou er niets te vinden zijn wat erop wijst dat bijnieruitputting zou kunnen bestaan. Het is een geloof.

Ik vind in de wetenschappelijke literatuur meer en meer argumenten die erop wijzen dat bijnieruitputting een heel belangrijke rol speelt bij vele chronische al dan niet auto-immuunziekten

Van Kerckhoven: ‘Ik ben geneigd om het oneens te zijn met die uitspraak. Ik vind in de wetenschappelijke literatuur meer en meer argumenten die erop wijzen dat bijnieruitputting een heel belangrijke rol speelt bij vele chronische al dan niet auto-immuunziekten. Zo blijkt uit een Zweeds onderzoek bij meer dan 7,5 miljoen mensen gedurende meer dan 30 jaar dat er een incidentie is van bijnieruitputting van 0,044 per 1000 persoon-jaren. Als we dat vertalen naar een begrijpelijk cijfer, betekent dat dat we in België met tien miljoen inwoners op tien jaar tijd 4400 nieuwe gevallen met bijnierinsufficiëntie zien. Daarnaast blijkt uit neurobiologisch onderzoek van de laatste jaren dat CVS wellicht samenhangt met een soort crash van het stresssysteem. Dat hangt samen met de HPA-as, waarbij de A staat voor “adrenal” oftewel bijnier.’

‘Maar au fond vind ik het niet zo belangrijk om hierin gelijk te halen. Mijn focus ligt niet op de verklaring, maar wel op de patiënt en hoe die zich voelt.Ik ben geen endocrinoloog, maar ik zou het heel interessant vinden om een alternatieve verklaring te weten voor waarom we zoveel chronisch zieke patiënten zien genezen door eigenlijk alleen maar emotioneel op het stresssysteem in te werken.’

Uw theorie leidt tot de hoopvolle boodschap dat de patiënt zichzelf kan genezen zonder hulp van medicijnen. Hoe kan hij dat doen?

Van Kerckhoven: ‘De basis van het genezingsproces is inzicht in de emoties. De patiënt moet leren het onderscheid herkennen tussen psychische en niet-psychische emoties, tussen gezonde fysieke moeheid en fysieke moeheid die getriggerd wordt door emoties. Hij moet begrijpen dat ons lichaam altijd reageert in het nu.’

Hoe moet ik mij dat concreet voorstellen?

Van Kerckhoven: ‘De patiënt werkt met een driestappenplan. Op het moment dat een fysieke klacht zoals vermoeidheid of pijn opsteekt, objectiveert hij allereerst de situatie. Waar is hij? Met wie? Wat doet hij? Ten tweede beschrijft hij de primaire emoties die zich in deze situatie manifesteren. Tot slot bepaalt hij op basis van die emotie wat hij vervolgens doet. Wanneer hij dat effectief uitvoert, voelt hij onmiddellijk het lichamelijke effect daarvan.’

Hoe reageert de reguliere medische wereld op uw aanpak? Stuit u daar op onbegrip?

Van Kerckhoven: ‘Als er onbegrip is, dan komt dat vooral door verkeerde veronderstellingen. Wanneer ik mijn visie tegenover huisartsen verduidelijk, ervaar ik juist een enorm enthousiasme. Toch is het praktisch vaak onmogelijk om hier ook echt mee aan de slag te gaan. De emotionele begeleiding van patiënten vraagt immers heel wat tijd, één tot anderhalf uur per patiënt. Ook het financiële plaatje moet kloppen. Je kan als huisarts een hogere vergoeding aanrekenen, maar niet iedereen kan dat dan weer betalen.’

Mensen met ‘vage klachten’ willen koste wat het kost een diagnose omdat ze willen weten wat er met hen scheelt, maar houden we de klachten niet in stand door aan al die stressgerelateerde symptomen zoveel labels te geven?

CVS, burn-out en andere onbegrepen ziektes: waarom keert ons lijf zich plots tegen ons?

© iStock

 

Van Kerckhoven: ‘Ik denk dat wij als artsen ons goed moeten bezinnen over wat we tegen een patiënt zeggen. Ik hoor regelmatig van collega-controle artsen, dat een patiënt “zich heeft genesteld in zijn invaliditeit” en “niet meer gemotiveerd is om eruit te komen”. Terwijl het dikwijls net het omgekeerde is: de patiënt wil beter worden, heeft er een helse zoektocht opzitten om verklaringen en oplossingen te vinden voor zijn klachten, en krijgt uiteindelijk veel te dikwijls van ons (artsen) te horen: het is erfelijk, het is ongeneeslijk, er is niks aan te doen, je moet het accepteren en aanvaarden, je leven aanpassen aan je ziekte. Wanneer ik iets gelijkaardigs tegen een patiënt zeg, vraag ik hem bijna letterlijk om zich te nestelen in een labeltje. Ik pleit dus voor minder labels en voor het behandelen van de fundamentele oorzaak.’

Tegenwoordig komt burn-out veel vaker voor dan vroeger, in de jaren 2000 waren er dan weer opvallend meer gevallen van de stressgerelateerde aandoening ‘muisarm’ dan nu. Hoe verklaart u die golfbeweging?

Van Kerckhoven: ‘Je kan die twee moeilijk met elkaar vergelijken. Het ene is een krampachtige houding die zich vertaalt in spierspanningen en tendinitis in een lidmaat, het andere betreft een totaal organisme. Terwijl een muisarm nog duidt op een lokaal overbelastingsprobleem, worden we op dit moment in onze maatschappij geconfronteerd met een algemeen overbelastingsprobleem. Ik krijg dagelijks mensen op consultatie die klagen dat het werk niet meer is wat het was. Wat men vroeger met tien deed, doet men nu met drie. Als je vroeger een probleem had, dan kon het bedrijf wel een aangepast licht werkje voor je zoeken. Dat lijkt voltooid verleden tijd. En bovenop de dagelijkse verhoging van de werkstress is er ook op privévlak een onvoorstelbare tsunami aan extra prikkels en verantwoordelijkheden. Je kan altijd en overal gebeld, ge-sms’t en gemaild worden en dan heb ik het nog niet over de sociale media gehad.’

Waar ik vroeger op de bus naar huis nog rustig uit het raampje keek en van de bushalte naar huis kuierde, en dus kon verwerken en ontstressen, steek ik nu bij wijze van spreken zelfs de straat over met één oog op mijn gsm-scherm.

‘Veel mensen leiden een leven dat letterlijk eivol zit. Waar ik vroeger op de bus naar huis nog rustig uit het raampje keek en van de bushalte naar huis kuierde, en dus kon verwerken en ontstressen, steek ik nu bij wijze van spreken zelfs de straat over met één oog op mijn gsm-scherm. Er lijken geen pauzes en verwerkingsmomenten meer te zijn, we worden continu gebombardeerd door prikkels.’

U pleit voor meer lichaamsintelligentie naast hoofintelligentie. We zijn emotioneel mindervalide, schrijft u. Moet het onderwijs daar bijvoorbeeld meer aandacht aan besteden?

Van Kerckhoven: ‘Absoluut ! Hoe vaak lees je niet dat jonge kinderen al aan de antidepressiva zitten. Maar een depressie, wat is dat? De vertaling van het Engelse “depression” zegt het letterlijk: onderdrukking. Wat onderdruk je dan? Je niet-psychische-emoties. Ouders zijn steevast trots wanneer hun kinderen al vroeg kunnen lezen, schrijven en rekenen. Mijn hart bloedt als ik dat hoor. Kleine kindjes moeten buiten spelen, zich fysiek, creatief en emotioneel ontwikkelen. Leer hen van kleins af aan dat emoties er zijn om hen te leiden. Niét om te onderdrukken. Stop dus met de “je moet stilzitten”, “wees eens flink”, “je mag niet boos zijn”, “niet wenen”, “je mag je niet vuilmaken”, enz. Leer een kind dat zijn boosheid een betekenis heeft. Leer het dat het niet mag slaan of bijten, maar dat het goed is om boos te zijn en in de situatie te kijken waarom dat zo is. En leer het om op een liefdevolle manier op te komen tegen onrecht en zijn grenzen te stellen. Het is pas als dié basis gelegd is, dat we kinderen intellectueel zouden mogen uitdagen. Onderwijsvormen die meer aandacht hebben voor de motorische en emotionele ontwikkeling van een kind hebben een voetje voor in de vorming van evenwichtige volwassenen.

Ouders zijn steevast trots wanneer hun kinderen al vroeg kunnen lezen, schrijven en rekenen. Mijn hart bloedt als ik dat hoor.

CVS, burn-out en andere onbegrepen ziektes: waarom keert ons lijf zich plots tegen ons?

U benadrukt in uw boek het belang van preventieve geneeskunde. Hebt u concrete tips voor stressgevoelige mensen om te voorkomen dat ze ziek worden?

Van Kerckhoven: ‘Ik leg aan patiënten vaak uit dat ze met twee benen uit hun ziekte moeten stappen. Het zijn dezelfde benen waarmee je preventief te werk gaat. Het eerste been is alles wat te maken heeft met grenzen die niet worden gerespecteerd, onrecht, oneerlijkheid. Stel je grenzen op een vriendelijke maar gedecideerde manier. Zolang je over je heen laat lopen, zit je lichaam in chronische stress, en als dat lang genoeg duurt, word je ziek. Het tweede been is alles wat met balans te maken heeft. Natuurlijk heb je je dagelijkse verplichtingen en routine, maar als de balans zoek is, loopt je batterij enkel leeg en word je ziek. Belangrijke balansen zijn binnenactiviteiten en buitenlucht, zorgen voor anderen en zorgen voor jezelf, tijd voor jezelf en sociaal contact, intellectueel en creatief bezig zijn, stilzitten en sporten of op zijn minst bewegen, verplichtingen en spelen, moeten en mogen, routine en iets spannends doen of nieuws ontdekken, je nuttig voelen en iets “nutteloos” doen… Gebruik dit tweede been, ook preventief .’

 

Bron: Knack

Geen categorie

Fysiotherapie net zo effectief als een knieoperatie

De resultaten van dit onderzoek moeten uiteindelijk ook leiden tot een landelijke afname van het aantal operaties.

Afbeeldingsresultaat voor Fysiotherapie net zo effectief als een knieoperatie

Onderzoek van OLVG in samenwerking met acht Nederlandse ziekenhuizen laat zien dat fysiotherapie net zo effectief is bij knieklachten als een operatie. Mensen ouder dan 45 jaar met een gescheurde meniscus worden vaak geopereerd, maar een behandeling met fysiotherapie heeft hetzelfde effect en daarmee de voorkeur. Dit opzienbarende resultaat is vandaag gepubliceerd in het toonaangevende  internationale wetenschappelijke tijdschrift JAMA.

Slijtage of scheur?

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 30.000 meniscus operaties uitgevoerd. De grootste groep patiënten die wordt geopereerd (75%)  is ouder dan 40 jaar. Tijdens de operatie  wordt de scheur in de meniscus, de schokdemper van de knie, weggehaald. Het is echter onduidelijk of de klachten worden veroorzaakt door de meniscusscheur of door beginnende slijtage. Uit het onderzoek onder leiding van OLVG blijkt nu dat, ongeacht de precieze oorzaak van de klachten,  een operatie in de meeste gevallen onnodig is en fysiotherapie de knieklachten kan verhelpen.

Hoe nu verder?

‘In OLVG wordt al langer op basis van onze eigen resultaten minder geopereerd.  De resultaten van dit onderzoek moeten uiteindelijk ook leiden tot een landelijke afname van het aantal operaties. Daarnaast gaan we nog specifieker kijken welke kenmerken van een patiënt bijdragen aan het succes van fysiotherapie’, aldus van de Graaf. ‘Ook worden alle deelnemers uitgenodigd om na vijf jaar een röntgenfoto te laten maken. Hiermee willen we verder onderzoeken of de mensen in de operatiegroep sneller slijtage aan de knie vertonen. Tenslotte willen we een digitale keuzehulp ontwikkelen waarmee de patiënt samen met de zorgverlener een goede en passende keuze kan maken over de behandeling’.

Over het onderzoek

OLVG werkte in dit onderzoek samen met acht ziekenhuizen (AMC Amsterdam, Diakonessenhuis Utrecht, Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, Medisch Centrum Jan van Goyen, MC Haaglanden, Noordwest Ziekenhuisgroep, MC Slotervaart, Tergooi ziekenhuis). Ruim driehonderd patiënten tussen 45 en 70 jaar bij wie op een MRI-scan een meniscusscheur was aangetroffen deden mee aan het onderzoek. Patiënten in de interventiegroep kregen de standaardbehandeling, een operatie, terwijl patiënten in de controlegroep deelnamen aan zestien sessies fysiotherapie gedurende acht weken. Beide groepen kregen daarnaast een thuisoefenprogramma aangeboden. Na twee jaar werd het knie functioneren gemeten aan de hand van een door patiënten gerapporteerde vragenlijst, de International Knee Documentation Committee – Subjective Knee Form.

Gezondheid

Waarom Roger Federer tot 12 uur per dag slaapt

Intense sporters beschouwen infecties nogal eens als de tol die hun zware inspanningen eisen. Maar er is nog een andere, minder voor de hand liggende boosdoener: slaaptekort.

Van Roger Federer en een rist andere topsporters wordt beweerd dat ze vaak 10 tot 12 uur per dag slapen.

Slaap is een sleutelelement voor de gezondheid en het welzijn. Toch gaan we er soms nonchalant mee om. Sporters verzorgen hun slaap vaak minder goed dan niet-atleten: atleten slapen gemiddeld 81 % van hun bedtijd, bij de rest van de bevolking zou dat 89 % zijn. Er zijn veel mogelijke verklaringen voor de slechte slaapgewoonten van sporters, zoals vroege of late trainingen, wedstrijdstress, een overdreven gebruik van sociale media en de felle emoties die daarmee gepaard gaan, een onregelmatig leefpatroon door vele en verre verplaatsingen, slapen in andere bedden, enzovoort. Daarnaast zijn ze net als iedereen kwetsbaar voor het scherpe blauwe licht van smartphones laat op de avond, dat de productie onderdrukt van melatonine, het hormoon dat ons rustig en slaperig maakt,

Voldoende slapen is voor sporters even belangrijk als streven naar optimale trainings- en voedingspatronen.

Het verschil in geslapen tijd met de rest van de bevolking lijkt misschien niet groot, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat we met zijn allen veel te weinig slapen en dat een groot deel van de bevolking worstelt met een chronisch slaaptekort en de gevolgen daarvan. Bij sporters lijkt het slaaptekort nog groter. Ze missen bijna 20 % van de tijd die ze aan slaap willen besteden en dat is niet zonder risico.

Verzwakt door slaapschuld

Eén nacht met weinig of geen slaap, bijvoorbeeld omdat je voor een wedstrijd schijnbaar de hele nacht ligt te woelen in bed, hoeft geen drama te zijn. Het zal de prestaties en de immuniteit wellicht niet zwaar aantasten. Een nacht slaaptekort zet het immuunstelsel wel in alarmmodus, waardoor het sneller op een invasie van ziektekiemen kan reageren.

Begrijp dat niet verkeerd: een goede nachtrust blijft beter voor de prestaties en de immuniteit. Het gevaar schuilt in een chronisch slaaptekort en de slaapschuld die je zo opbouwt. Die slaapschuld hoeft zelfs niet groot te zijn. Proefpersonen die gedurende 7 opeenvolgende dagen minder dan 7 uur per nacht sliepen, reageerden duidelijk minder sterk op een vaccinatie tegen hepatitis B, waardoor de vaccinatie weinig of geen bescherming meer bood. In ander onderzoek raakten proefpersonen die minder dan 6 uur per nacht sliepen (met 92 % effectieve slaaptijd, wat hoog is) tot 5 maal meer verkouden na een gerichte infectie met een verkoudheidsvirus dan de controlegroep van mensen die voldoende sliepen. Hoe minder uitgeslapen de deelnemers zich voelden, hoe groter het risico om verkouden te worden.

Het belang van slaap blijkt ook uit de omgekeerde vaststellingen: de toename van de slaapdrang tijdens infecties. De slaappatronen veranderen eveneens, met onder andere een toename van de diepe slaap. Vermoedelijk wijst dat op een aanpassing van ons lichaam om extra energie vrij te maken voor het bestrijden van de infectie. Sporters ontsnappen niet aan die wetmatigheden. Voldoende slapen is voor hen even onmisbaar om hun afweer scherp te houden en zeker even belangrijk als streven naar optimale trainings- en voedingspatronen.

Genieten van bedtijd

Vroeger onder de wol gaan, lijkt een goed idee, maar is voor veel mensen bijzonder moeilijk. Misschien geeft een focus op de positieve kanten ervan nog de beste kans op succes. Voor sporters kan dat zijn dat slaap hun prestaties bevordert. En er zijn de vele goede voorbeelden. Van Roger Federer en een rist andere topsporters wordt bijvoorbeeld beweerd dat ze vaak 10 tot 12 uur per dag slapen. Hoeveel slaap voor jou persoonlijk ideaal is, kun je uitvissen door je bijvoorbeeld een maand lang zo strikt mogelijk aan de ideale slaapcondities te houden.

Extra uitslapen of een dutje over de middag doen helpt blijkbaar ook. Het bewijs is niet erg sterk, maar onderzoeken wijzen op een systematische verbetering van de prestaties, zoals betere looptijden, een verhoogde nauwkeurigheid bij worpen en passes, enzovoort. Er is ook een positieve invloed op de mentale prestaties, zoals snellere reactietijden, een beter speloverzicht, een betere stemming en meer drive.

Gewoon meer bezig zijn met het belang van slaap, bijvoorbeeld door een slaapdagboek bij te houden, blijkt ook effect te hebben, niet alleen op de slaapduur en -kwaliteit, maar ook op de prestaties en het gevoel van vermoeidheid.

In een onderzoek raakten proefpersonen die minder dan 6 uur per nacht sliepen tot 5 maal meer verkouden.

In een onderzoek raakten proefpersonen die minder dan 6 uur per nacht sliepen tot 5 maal meer verkouden.